TTHọ tênChức danhSố ĐTGhi chú
1Ng T.Phương ThảoHiệu trưởng0912857247Đảng viên
2Dương Đức HùngPhó hiệu trưởng0985142873Đảng viên
3Dương Quốc BìnhCTCĐ0916895977Đảng viên
4Nguyễn Văn TựTổ trưởng Tổ TN 20338985800Đảng viên
5Hoàng Thị Xuân 0972271238Đảng viên
6Nguyễn Thị Quế 0358006471Đảng viên
7Đỗ Thị Hồng 0985548970Đảng viên
8Đoàn Thị ThắngTổ trưởng Tổ XH 10984610588Đảng viên
9Ngô Ích ThuậnTổ trưởng Tổ TN 10387968689Đảng viên
10Giang Thị Minh Nguyệt 0979301175Đảng viên
11Lê Hồng Ngân 0946032106Đảng viên
12Nguyễn Thị  Hướng 0987357547Đảng viên
13Nguyễn Thị Thu Bình 0387180188Đảng viên
14Tô Ngô Tầm 0384404965Đảng viên
15Đặng Đình Tuyết 0988678856Đảng viên
16Nguyễn Thị  DungTổ trưởng Tổ XH 20987942975Đảng viên
17Nguyễn Ngọc Hương Giang  0935338336Đảng viên
18Nguyễn Trọng Hồng 0946532886Đảng viên